Vereniging Vrienden van het Mouwtje

Huisregels

Algemeen

Het Mouwtje, onderdeel van het groene hart van Bussum ziet er over het algemeen prachtig uit. Om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, is het belangrijk dat activiteiten geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers. Daarom zijn er regels (waar ook op wordt gehandhaafd). Geniet dus van het park, maar houd rekening met elkaar.

Honden

  1. Honden mogen loslopen
  2. Hondenpoep kan worden opgeruimd met behulp van eigen meegenomen plasticzakjes en worden weggegooid in de afvalbakken

Gooi geen afval in het park

Soms is het Mouwtje een smerige puinhoop. Ruim daarom uw afval op. Overal staan afvalbakken. [Idee: als een ieder tijdens het bezoek aan het mouwtje ten minste 1 extra stuk afval weggooit, is het park snel schoon]

Overlast

Mits u overlast ervaart dan kunt u contact opnemen met de wijkagent tijdens werktijden of via het niet urgente politienummer 0900-8844.

Voorbeelden van overlast:

  1. luidruchtige drinkende / blowende hangjeugd
  2. intimidatie door personen in park
  3. groepen die gemeentelijk goed moedwillig molesteren